Home > Educación > El español en Filipinas

El español en Filipinas

Clases de Español en Filipinas

Mag-aral ng Espanyol online

Ang Asociación Cultural Héroes de Cavite ay may pangunahing programa ng online na mga klase sa Español upang muling maipamalas ang wikang Español at ikalat ang kulturang Hispaniko sa arkipelago. Bukod dito, bilang isang kumpletong aktibidad, ang mga online na sesyon ng pakikipag-usap ay inoorganisa na maaaring dumalo ng sinuman na interesado sa pagpapabuti ng kanilang kaalaman sa wika, pag-aaral ng bagong kultura, o simpleng pagtangkilik sa isang magandang panahon ng usapan.

Necesitamos profesores voluntarios

¿Tienes un nivel nativo de español? ¿Te apasiona enseñar y dar a conocer tu cultura? ¿Quieres ayudar a aprender español a estudiantes filipinos? Envíanos tus datos usando el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo cuando organicemos el próximo curso.

Clases de Español en Filipinas
×